Trang chủ Các ấn phẩm khác Quản trị thương mại bán lẻ

Quản trị thương mại bán lẻ

quan tri thuong mai255Tác giả: PGS. TS. Đặng Văn Mỹ

Số trang: 284 trang

Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 70.000 đồng

Nội dung sách được biên soạn dựa trên mục tiêu và chương trình mô học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại, cung cấp những kiến thức cơ bản, về việc tổ chức và điều hành hệ thống bán lẻ: vai trò và các loại hình bán lẻ hiện đại; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và xây dựng chuỗi bán lẻ; các bước xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh bán lẻ; thiết kế và trang trí bằng bán lẻ, lựa chọn khu vực bán lẻ, v.v..

Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc, các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị doanh nghiệp  thương mại, các giảng viên và sinh thuộc khối ngành kinh tế hiểu rõ hơn vể hoạt động bán lẻ - sự hấp dẫn của ngành kinh doanh bán lẻ, kiến thức về khách hàng - trung tâm của hoạt động bán lẻ.