Trang chủ Các ấn phẩm khác Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn

Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn

quan tri tot 226Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn - TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)

Số trang: 340 trang

Giá tiền: 100.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Quản trị tốt là vấn đề được đề cập và áp dụng từ lâu trên thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Cuốn sách Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn gồm 18 bài tham luận đã được chọn lọc trong Hội thảo về quản trị tốt do Bộ môn Luật hiến pháp và Luật hành chính và Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật thuộc Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức vào tháng 10 năm 2016. Nội dung các bài tham luận trong cuốn sách trình bày về các vấn đề lý luận, thực tiễn về quản trị tốt ở trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích về vấn đề quản trị tốt, đồng thời bổ sung nguồn học liệu cho công tác giảng dạy, nghiên cứu về luật công.