Trang chủ Sách bán chạy Bộ luật lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ luật lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

bo luat lao dong 107

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 496 trang -Giá tiền: 97.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017