Trang chủ Các ấn phẩm khác Bàn về Quốc hội và những thách thức của khái niệm

Bàn về Quốc hội và những thách thức của khái niệm

ban ve quoc hoi 882017Tác giả: TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Số trang: 352 trang

Giá tiền: 119.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài báo, bài trả lời phỏng vấn của tác giả đã thực hiện, đăng tải trên các diễn đàn, các báo và tạp chí trong quá trình công tác, nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước ta – Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm nguồn tư liệu – một góc nhìn và những quan điểm riêng của tác giả về Quốc hội và những vấn đề đặt ra cho sự đổi mới và phát triển của Quốc hội trong bối cảnh hội nhập và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.