Trang chủ Sách sắp xuất bản Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong

Nội dung cuốn sách giàu giá trị lý luận và thực tiễn, phân tích sâu sắc những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong, về lịch sử hào hùng, vẻ vang cùng những hồi ức về một thời lửa đạn chiến tranh của lực lượng Thanh niên xung phong; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho toàn thể nhân dân, đặc biệt là phát huy sức mạnh thế hệ trẻ trong việc xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.