Trang chủ Sách sắp xuất bản Tổng quan về chính sách công

Tổng quan về chính sách công

Cuốn sach cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về chính sách công, từ hệ thống lý thuyết khoa học chính sách công, phân tích khái niệm, bản chất, mục đích, nguyên tắc của chính sách công tới quá trình ban hành và chủ thể của chính sách công; phân tích những vấn đề cụ thể về xây dựng, thực hiện, đánh giá chính sách công ở Việt Nam