Trang chủ Sách sắp xuất bản Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam (Sách chuyên khảo)

 

 

 

 

Nội dung cuốn sách nêu khái quát cơ sở lý luận về sự hình thành, phát triển của tập đoàn kinh tế tư nhân quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân nói chung và tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam nói riêng; thực trạng mô hình những đánh giá mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam thời gian qua; những ảnh hưởng của quản trị tới kết quả kinh doanh của tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam.