Trang chủ Các ấn phẩm khác Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016

Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016

phat trien doi moi 2482017Tác giả: TS. Lê Viết Duyên

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 58.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát các khía cạnh liên quan đến việc phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam, quá trình điều chỉnh, phát triển cả về tư duy, hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN trong 30 năm đổi mới, đồng thời đánh giá triển vọng và đưa ra kiến nghị về chính sách của Việt Nam với ASEAN trong 10 năm tới. Cuốn sách Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016 là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay.