Trang chủ Kinh điển Tự chỉ trích

Tự chỉ trích

tu chi trich 288Tác giả: Nguyễn Văn Cừ

Số trang: 48 trang

Giá tiền: 16.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Tự chỉ trích - một tác phẩm lý luận mẫu mực về tinh thần phê bình và tự phê bình. Đã gần 80 năm trôi qua nhưng tư tưởng chủ đạo trong Tự chỉ trích của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ vẫn còn nguyên giá trị.

Trong tác phẩm tác giả nêu rõ phải nhận biết thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích. Đồng thời, tác giả cũng nêu rõ "Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ...".

Để thiết thực phục vụ cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên có lài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tự chỉ trích.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.