Trang chủ Văn hóa, xã hội Văn hóa làng và nhân cách người Việt

Văn hóa làng và nhân cách người Việt

van hoa lang 298Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 54.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Văn hóa làng là gốc của văn hóa Việt Nam, là nền tảng cho mọi sự phát triển. Cuốn sách Văn hóa làng và nhân cách người Việt do tác giả Nguyễn Đắc Hưng biên soạn có nội dung gồm 4 phần, trình bày một cách khái quát, có hệ thống về văn hóa làng và nhân cách người Việt trên nhiều phương diện, đồng thời tổng hợp nhận xét, đánh giá của một số nhà nghiên cứu về lĩnh vực quan trọng này. Cuốn sách đem đến cho bạn đọc một cái nhìn cụ thể, sâu sắc hơn về những giá trị của văn hóa làng từ những mặt tích cực cũng như hạn chế trong nhân cách con người Việt Nam.