Trang chủ Các ấn phẩm khác Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân

Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân

tim hieu 282107Tác giả: Hồ Thị Ngọc Hương (Chủ biên)

Số trang: 236 trang

Giá tiền: 42.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Nội dung cuốn nói về quá trình hình thành, phát triển ngành quan hệ công chúng, vấn đề đạo đức, tính chuyên nghiệp trong PR; PR trong lĩnh vực chính trị, trong truyền thông nội bộ, PR trong vận động hành lang; PR trong quản lý vấn đề và xử lý khủng hoảng; mối quan hệ giữa PR, báo chí và kỹ năng viết trong PR. Bên cạnh đó, cuốn sách còn trình bày và phân tích vấn đề PR đối với xây dựng lực lượng văn hóa tổ chức, PR xây dựng và phát triển quan hệ giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân và báo chí, trong quản lý hình ảnh của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân.