Trang chủ Pháp luật Hỏi - đáp về quyền sử hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015

Hỏi - đáp về quyền sử hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015

hoi dap ve quyen so huu 318Tác giả: TS. Vũ Thị Hồng Yến (Chủ biên)

Số trang: 284 trang

Giá tiền: 60.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Cuốn sách được trình bày dưới dạng 193 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, được thiết kế dựa theo trình tự các điều luật trong Phần thứ hai của Bộ luật dân sự năm 2015. Với các câu hỏi - trả lời đã dạng, vừa làm rõ lý thuyết, nguyên tắc của Bộ luật về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản, vừa đặt ra và nêu hướng giải quyết các tình huống cụ thể thường phát sinh trong thực tiễn, qua đó giúp bạn đọc trong việc tìm hiểu và áp dụng các quy định về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản của Bộ luật dân sự năm 2015.