Trang chủ Sách sắp xuất bản Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946

Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946

Cuốn sách được tập hợp nhằm vinh danh bảo vật quốc gia với 117 sắc lệnh được ban hành từ ngày 30-8-1945 đến ngày 28-02-1946 được xuất bản dưới hình thức chụp lại nguyên văn từ các sắc lệnh gốc và một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biên bản họp Hội đồng Chính phủ... hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Đây là cuốn sách chứa đựng những tài liệu lưu trữ quý giá giúp bạn đọc tiếp cận được nhiều văn bản gốc lần đầu tiên được giới thiệu, nhân kỷ niệm 72 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 ─ 2-9-2017.