Trang chủ Sách sắp xuất bản Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng

Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng

Bộ Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng kế thừa bộ Bách khoa thư Hà Nội đã xuất bản năm 2010 nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Bộ sách lần này gồm 14 tập:

Tập 1: Địa lý; Tập 2: Lịch sử - Chính trị - Pháp luật; Tập 3: Kinh tế; Tập 4: Khoa học và Công nghệ; Tập 5: Khoa học xã hội và nhân văn; Tập 6: Giáo dục; Tập 7: Văn học; Tập 8: Nghệ thuật; Tập 9: Du lịch;Tập 10: Tín ngưỡng - Tôn giáo;Tập 11: Phong tục - Lễ hội; Tập 12: Di tích - Bảo tàng; Tập 13: Y tế; Tập 14: Thể dục thể thao.

Với kết cấu chặt chẽ từ tổng hợp, khái quát đến phân tích, diễn giải từng bước; Phong cách văn chính luận, súc tích, ngắn gọn, có tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ minh họa; Nguồn tư liệu để biên soạn Bách khoa thư là những tài liệu thành văn, đã được công bố và được xã hội thừa nhận.