Trang chủ Pháp luật Giáo trình Luật dân sự Việt Nam (tập 2)

Giáo trình Luật dân sự Việt Nam (tập 2)

giao trinh luat dan su 69.jpgTác giả: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân (Chủ biên)

Số trang: 444 trang

Giá tiền: 113.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Nôi dung cuốn sách được gồm 12 chương, trình bày một cách khoa học về những vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 như: khái niệm chung về nghĩa vụ; xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự; quy định chung về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; quy định chung về hợp đồng; các hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản; hợp đồng có đối tượng là công việc; nghĩa vụ ngoài hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;…

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Luật dân sự cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, các luật sư, các cán bộ thuộc hệ thống cơ quan tòa án, các cơ quan tư pháp trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng những kinh nghiệm thực tế vào quá trình xử lý tranh chấp các vụ việc dân sự, kinh tế, thương mại...