Trang chủ Các ấn phẩm khác Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: Quan điểm, phương pháp và kỹ thuật

Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: Quan điểm, phương pháp và kỹ thuật

nang cao hieu qua 69.jpgTác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh, TS. Đinh Thị Cúc

Số trang: 180 trang

Giá tiền: 62.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Cuốn sách tổng kết quan điểm của các nhà giáo dục, nghiên cứu và giảng dạy triết học về hiệu quả hoạt động dạy - học triết học, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới theo phương pháp dạy học - học tích cực và các kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I Quan điểm về dạy học đại học và dạy triết học trong trường đại học;

Chương II: Tạo hứng thú trong dạy triết học và một số phương pháp dạy học cụ thể;

Chương III: Sơ đồ tư duy trong dạy học triết học;

Chương IV: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học triết học.