chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành

Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành

luat duoc 2102017Tác giả: Quốc hội

Số trang: 644 trang

Giá tiền: 100.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Luật dược được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6-4-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 1-1-2017. Để thực thi Luật dược có hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 8-5-2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Nghị định 54/2017/NĐ-CP gồm 9 chương, 145 điều và 07 phụ lục kèm theo quy định và hướng dẫn chi tiết về chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; kinh doanh dược; xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ nang; đánh giá cơ sở sản xuất thuốc tại nước ngoài; thẩm quyền, hình thức, thủ tục thu hồi nguyên liệu làm thuốc, biện pháp xử lý đối với nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi; hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc và biện pháp quản lý giá thuốc.