Trang chủ Pháp luật Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành

Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành

luat duoc 2102017Tác giả: Quốc hội

Số trang: 644 trang

Giá tiền: 100.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Luật dược được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6-4-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 1-1-2017. Để thực thi Luật dược có hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 8-5-2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Nghị định 54/2017/NĐ-CP gồm 9 chương, 145 điều và 07 phụ lục kèm theo quy định và hướng dẫn chi tiết về chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; kinh doanh dược; xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ nang; đánh giá cơ sở sản xuất thuốc tại nước ngoài; thẩm quyền, hình thức, thủ tục thu hồi nguyên liệu làm thuốc, biện pháp xử lý đối với nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi; hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc và biện pháp quản lý giá thuốc.