Trang chủ Kinh điển 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ Luật dân sự hiện hành năm 2015)

9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ Luật dân sự hiện hành năm 2015)

9 bien phap 1011Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức

Số trang: 604 trang

Giá tiền: 119.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách trình bày một cách có hệ thống, đầy đủ, rõ ràng những kiến thức cơ bản về các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, từ lý giải về các quy định pháp luật và liên hệ thực tế cho đến thiết kế các mẫu hợp đồng đảm bảo theo Bộ luật dân sự năm 2015 gồm: cầm cố tài sản; thế chấp tài sản; đặt cọc; ký cược; ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu; bảo lãnh, tín chấp và cầm giữ tài sản.

Kết cấu cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương I: Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm;

- Chương II: Các biện pháp bảo đảm;

- Chương III: Điều kiện bảo đảm;

- Chương IV: Hợp đồng bảo đảm;

- Chương V: Thủ tục và hiệu lực bảo đảm;

- Chương VI: Xử lý tài sản bảo đảm.