Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Quản lý dự án đầu tư công

Quản lý dự án đầu tư công

quan ly du an 2182017Quản lý dự án đầu tư công là quá trình vận dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào việc lập, thẩm định và quyết định dự án. Tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án đầu tư công, là quá trình thông qua đó kiểm tra các mục tiêu đầu tư. Thực tiễn ở Việt Nam các khâu quản lý dự án đầu tư công còn bộc lộ những hạn chế nhất định làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả đầu tư công. Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý dự án đầu tư công của TS. Lê Như Thanh và TS.Lê Văn Hòa.

Cuốn sách đem đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về quy trình quản lý dự án đầu tư công, qua 5 chương sách:

Trong hai chương đầu cuốn sách, cung cấp tầm nhìn tổng quan về đầu tư công và quản lý đầu tư công (chương 1), về dự án đầu tư công và quản lý dự án đầu tư công (chương 2), thông qua tiếp cận các khái niệm và những nội dung cơ bản liên quan như: vai trò, chủ thể, nội dung, nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng của quản lý đầu tư công, quản lý dự án đầu tư công; các bên liên quan đến quản lý dự án đầu tư công; nhân sự quản lý dự án, tổ chức văn phòng quản lý dự án…

3 chương cuối của cuốn sách, các tác giả đi sâu làm rõ quy trình, tổ chức thực hiện, dự án đầu tư công. Cụ thể là:

Chương 3: Lập và thẩm định dự án đầu tư công, tác giả cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về các bước lập và thẩm định các dự án đầu tư công hiệu quả, bao gồm các bước: đề xuất chủ trương, nghiên cứu lập dự án đầu tư; phương pháp lập dự án, phương pháp phân tích hiệu quả dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư.

Chương 4: Thực hiện dự án đầu tư công, tác giả đề cập, phân tích các hình thức thực hiện các dự án đầu tư công; các yêu cầu, những điểm cần quan tâm và quy trình lập kế hoạch thực hiện dự án; các kỹ thuật lập kế hoạch thực hiện dự án; phương pháp đẩy nhanh tiến độ dự án; kiểm soát thực hiện dự án.

Chương 5: Giám sát và đánh giá dự án đầu tư công, trình bày một cách đầy đủ từ khâu giám sát, đánh giá đến xử lý kết quả giám sát và đánh giá cũng như đo lường hiệu lực, hiệu quả dự án đầu tư công.

Quản lý dự án đầu tư công có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước thường tập trung vào đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn. Đầu tư công thuộc khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, là động lực tăng trưởng kinh tế.Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn của các dự án này là rất thấp. Điều đó phản ánh thực trạng yếu kém, chưa hiệu quả của đầu tư công.

Trong điều kiện đó, cuốn sách Quản lý dự án đầu tư công có thể được xem là một tài liệu hữu ích giúp bạn đọc, đặc biệt là các nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý đầu tư công có thêm tài liệu tham khảo về lĩnh vực này, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý dự án đầu tư công.