Trang chủ Pháp luật Luật nuôi con nuôi

Luật nuôi con nuôi

luat nuoi con nuoi122017Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 11.000đ
Xuất bản: Tháng 12-2015

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật nuôi con nuôi được được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.

Nội dung bao gồm 5 chương với 58 điều, cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một cách đầy đủ nhất những kiến thức cơ bản liên quan đến các vấn đề: Những quy định chung; Nuôi con nuôi trong nước; Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về nuôi con nuôi; Điều khoản thi hành.

Luật có hiệu lực thi hành 01 tháng 01 năm 2011.