Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ QS, QP năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư Trung ương Ðảng: Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Ðảng bộ Quân đội. Nổi bật là, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về QS, QP; tích cực, chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đề xuất và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QS, QP. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD); thế trận QPTD gắn thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp chặt chẽ Công an nhân dân trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn; phối hợp phục vụ và bảo đảm an toàn Hội nghị APEC năm 2017.

Toàn quân có nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ), đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, sát thực tế chiến đấu. Quân đội luôn là lực lượng chủ lực trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng tổng hợp và khả năng SSCÐ của Quân đội được nâng lên; toàn quân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững trận địa tư tưởng của Ðảng trong Quân đội...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đạt được của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong năm 2017. Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt năm nội dung trọng tâm. Trong đó, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Từ đó, đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hội nghị nhận định, năm 2018 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ X, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã ban hành. Chủ động phối hợp các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu; nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng; tăng cường phối hợp Công an và các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, ưu tiên các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCÐ, biên giới, biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ trực SSCÐ, triển khai kế hoạch SSCÐ bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, SSCÐ và nâng cao đời sống bộ đội; triển khai thực hiện tốt Ðề án "Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020"; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", kiên quyết không để xảy ra "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Quân đội. Xây dựng Ðảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội; chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Ðảng bộ Quân đội và toàn quân. Ðẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực và chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN; tích cực triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng...

Tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ trao Cờ thi đua tặng các tập thể; quyết định trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP năm 2018.

PV

(Theo Báo Nhân Dân điện tử)