Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Hội thảo khoa học quốc gia “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam”

Ngày 29-12-2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam”. PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội thảo.

1. Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia

Toàn cảnh Hội thảo Khoa học quốc gia

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương; các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm đến chủ đề Hội thảo. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng uỷ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự Hội thảo.

2. Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Chính khẳng định: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn thể nhân dân. Nghiên cứu cơ sở khoa học của vấn đề này đòi hỏi các luận cứ khoa học xác đáng, thuyết phục và tin cậy, cần được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Đề tài Hội thảo là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài quốc gia mã số KX04.04/16-20, thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020, do PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài nhằm cung cấp những luận cứ khoa học nhằm lý giải những vấn đề lý luận cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội thảo góp phần luận giải cách thức, công cụ, cơ chế để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong khuôn khổ Hội thảo, dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã phát biểu ý kiến, trình bày tham luận đề cập tới nhiều vấn đề lý luận, cơ sở khoa học góp phần bổ sung thêm căn cứ để đề tài khoa học giải quyết tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra.

Các nội dung thảo luận trong Hội thảo đều có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở Việt Nam.

Phạm Hương