Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học (cấp Bộ): Phát triển nhân lực ngành xuất bản – Thực trạng và giải pháp

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học (cấp Bộ): Phát triển nhân lực ngành xuất bản – Thực trạng và giải pháp

Chiều ngày 11-01-2018, tại Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (cấp Bộ): Phát triển nhân lực ngành xuất bản – Thực trạng và giải pháp, mã số KHBĐ (2016)-05, do Tiến sĩ Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ nhiệm.

bao ve de tai 122018

Quang cảnh Lễ bảo vệ.

Đề tài nghiên cứu khoa học: Phát triển nhân lực ngành xuất bản – Thực trạng và giải pháp được nhóm các tác giả thực hiện trong năm 2016. Ngoài các phần Mở đầu và Kết luận, Báo cáo tổng quan của đề tài chia làm ba chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nhân lực ngành xuất bản; Chương 2 - Thực trạng phát triển nhân lực ngành xuất bản; Chương 3 - Giải pháp phát triển nhân lực ngành xuất bản thời gian tới.

bao ve de tai120182

TS. Đỗ Quang Dũng - Chủ nhiệm Đề tài trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

Hội đồng nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) đánh giá cao sự nỗ lực cũng như thái độ nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện cũng như bảo vệ ở cấp cơ sở và cấp bộ. Đề tài có hướng nghiên cứu mới mẻ, đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt Đề tài đưa ra các giải pháp phù hợp trong việc phát triển nhân lực ngành xuất bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với xu thế xuất bản hiện đại cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian tới.

bao ve de tai120183

PGS. TS. Vũ Văn Phúc thay mặt Hội đồng nghiệm thu kết luận đánh giá và góp ý của Hội đồng đối với Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) do PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đã nhất trí nghiệm thu Đề tài với kết quả Xuất sắc.