Trang chủ Sách sắp xuất bản Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên

Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự; phân tích về sự khác biệt đáng kể của chính trị quốc tế trong thế kỷ XXI với thế kỷ XIX, XX và lý do tại sao sự khác biệt này lại làm giảm khả năng sẵn sàng và có đủ sức đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực châu Á của Trung Quốc; thảo luận về cơ sở để Hoa Kỳ tiếp tục duy trì sự ưu việt lâu dài về kinh tế, chính trị và quân sự đối với Trung Quốc; những thách thức thực sự mà sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh; và những thách thức về an ninh, kinh tế, môi trường mà Hoa Kỳ và các nước khác đang phải đối mặt. Phần II của cuốn sách trình bày một cách toàn diện về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc từ thời chính quyền George H. W. Bush đến thời chính quyền Barack Obama, về việc Hoa Kỳ đã làm thế nào để đối phó với những thách thức từ một Trung Quốc đang trỗi dậy từ cuối Chiến tranh lạnh.