Trang chủ Sách sắp xuất bản Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kết cấu cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, với 600 câu hỏi và phương án trả lời được cụ thể hóa đa dạng như trắc nghiệm chọn phương án trả lời đúng, chọn phương án trả lời sai, chọn phương án trả lời đúng nhất,… từ các đáp án đưa ra.

Phần II: Hệ thống câu hỏi tự luận với 98 câu hỏi. Các tác giả đã đưa ra các câu hỏi và gợi ý trả lời cho người đọc cần tìm tư liệu nào cho vấn đề được hỏi.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ cho thi và kiểm tra môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tất cả các trường đại học, cao đẳng.