Trang chủ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari

Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari

tiep xuc 92Tác giả: Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ (Đồng chủ biên)

Số trang: 412 trang

Giá tiền: 102.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1-2018

Nội dung cuốn sách trình bày dưới dạng kể chuyện giới thiệu những cuộc vận động ngoại giao của Tổng thống Hoa Kỳ L.B. Giônxơn, nêu lên những sự kiện chính liên quan tới những cái được gọi là “sáng kiến hòa bình” của Giônxơn trong những năm 1964-1967, trước Hội nghị Pari. Bạn đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhiều tư liệu phong phú và quý giá, lần đầu tiên được công bố về các cuộc tiếp xúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng nhiều cán bộ ngoại giao nước ta với các chính khách và nhà ngoại giao nhiều nước khác nhau.