Trang chủ Pháp luật Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân

Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân

nguyen tac 92Tác giả: Lưu Đức Quang

Số trang: 136 trang

Giá tiền: 44.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Cuốn sách trình bày một số cơ sở lý luận của nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, đưa ra kinh nghiệm lập hiến của một số nước trên thế giới đối với nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân như: Hoa Kỳ, Pháp, Liên bang Nga, Nhật Bản,... Đồng thời, tác giả phân tích, đánh giá, nhận xét về quy định nguyên tắc quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp của Việt Nam, đi sâu phân tích các nguyên tắc này theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Cuốn sách cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên, học viên trong các cơ sở đào tạo về pháp luật, đặc biệt là các nhà nghiên cứu về chuyên ngành Luật hiến pháp.