Trang chủ Các ấn phẩm khác Hướng dẫn tự học phần kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

Hướng dẫn tự học phần kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

huong dan 103Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo, ThS. Phạm Trần Hồng Hà, ThS. Trần Văn Bằng

Số trang: 260 trang

Giá tiền: 62.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung cuốn sách được chia thành 5 chương. Chương I, II, III là những quan điểm cơ bản trong học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Chương IV, V là những quan điểm cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách không phải là bản tóm tắt nội dung giáo trình để sinh viên học một cách thụ động, máy móc, mà trên cơ sở phương châm đổi mới phương pháp học tập bộ môn, khắc sâu kiến thức, giúp người học phát huy tích cực, chủ động trong quá trình học tập.