Trang chủ Pháp luật Các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015)

Các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015)

cac nghi quyet 303Số trang: 310 trang

Giá tiền: 119.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, gồm các nghị quyết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố dụng dân sự và các văn bản giải đáp một số vướng mắc trong quá trình tìm hiểu, triển khai thi hành những quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành.