Trang chủ Các ấn phẩm khác Lịch sử triết học phương Tây (Tập 1 từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức)

Lịch sử triết học phương Tây (Tập 1 từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức)

lich su triet hoc 42018Tác giả: PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch - PGS.TS Doãn Chính (Đồng chủ biên)

Số trang: 1442 trang

Giá tiền: 465.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Nhằm trong bộ sách Lịch sử triết học phương Tây (gồm 2 tập), tập 1 của bộ sách bao gồm lịch sử triết học phương Tây từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức.

Nội dung cuốn sách được chia làm 5 phần với 18 chương:

Phần thứ nhất: Triết học phương Tây cổ đại, gồm 4 chương;

Phần thứ hai: Triết học trung cổ Tây Âu, gồm 2 chương;

Phần thứ ba: Triết học thời phục Hưng - sự bắt đầu lịch sử cận đại, gồm 4 chương;

Phần thứ tư: Triết học Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII, gồm 4 chương;

Phần thứ năm: Triết học cổ điển Đức, gồm 4 chương.