Trang chủ Các ấn phẩm khác Đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa


day manh dau tranh42018Tác giả:
Cục Tuyên huấn - Báo Quân đội nhân dân

Số trang: 464 trang

Xuất bản: Tháng 02-2018

Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu tranh, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế hệ thù địch.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Đấu tranh giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước sự xuyên tạc của thế lực thù địch;

Phần thứ hai: Những chiêu trò mới trong “diễn biến hòa bình” và giải pháp, phòng chống;

Phần thứ ba: Tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

Cuốn sách là tư liệu bổ ích, giúp cho độc giả có cái nhìn toàn diện và cụ thể hơn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng các giải pháp ngăn chặn hiệu quả những mưu đồ của chúng, ngày càng cũng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.