Trang chủ Sách sắp xuất bản Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Nội dung cuốn sách tái hiện lại hình ảnh mảnh đất Tân Trào anh hùng trong giai đoạn lịch sử oanh liệt của đất nước. Tân trào mãi mãi là một điểm sáng trong lichj sử dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ người dân Việt Nam.