Trang chủ Sách sắp xuất bản Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng

Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng

Nội dung cuốn sách giới thiệu chi tiết các kỹ năng hành nghề cần thiết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quan hệ công chúng.