Trang chủ Sách sắp xuất bản Luật hình sự so sánh

Luật hình sự so sánh

Nội dung cuốn sách có sự phân tích, đối chiếu pháp luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Tây Ban Nha, hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Cộng hòa Thụy Sĩ, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.