Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Tổng kết công tác xuất bản bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam

Tổng kết công tác xuất bản bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam

Ngày 9-5-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức họp tổng kết công tác xuất bản bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam, thống nhất kế hoạch phối hợp biên soạn, xuất bản sách trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp, có các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ biên bộ sách; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học thuộc Viện Dân tộc học, các tác giả bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có: đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng và toàn thể biên tập viên Ban sách Đảng.

tong ket cong tac 520181

Toàn cảnh cuộc họp

Trong những năm qua, việc tổ chức biên tập, xuất bản những đề tài sách về dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết dùng các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng Việt Nam, do vậy việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc, qua đó trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vũ khí tư tưởng trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách.

Sau hơn 4 năm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Dân tộc học, công trình Các dân tộc ở Việt Nam gồm 4 tập (5 quyển) với 4.983 trang sách đã hoàn thành xuất bản và ra mắt bạn đọc trong cả nước. Kế hoạch xây dựng bộ sách này bắt đầu từ năm 2012, đến năm 2015, Tập 1 “Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường” (764 trang) ra đời; Tập 2 “Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Ka đai” (980 trang) được xuất bản vào năm 2016; Tập 3 “Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me” (1.440 trang) , xuất bản năm 2017; và Tập 4, gồm Quyển 1 “Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao và Tạng - Miến” (907 trang), Quyển 2 “Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo” (964 trang) ra đời vào tháng 3-2018.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ghi nhận: Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam đã phác thảo sâu sắc diện mạo 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, từ nguồn gốc, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội cho đến xác định những vấn đề đặt ra cho sự phát triển của các tộc người. Với giá trị học thuật và ý nghĩa xã hội của công trình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đề nghị và được Ban Bí thư đồng ý đưa bộ sách vào danh mục sách Trung ương đặt hàng. Trong quá trình tổ chức biên tập, xuất bản bộ sách, Nhà xuất bản đã nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện nội dung bản thảo của lãnh đạo Viện Dân tộc học, tập thể tác giả và đặc biệt là PGS.TS. Vương Xuân Tình - Chủ biên bộ sách. Công trình là một tài liệu có giá trị để nghiên cứu, học tập, tìm hiểu một cách toàn diện, đầy đủ nhất về các dân tộc Việt Nam, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về vấn đề tộc người ở nước ta, tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách dân tộc của Việt Nam trong giai đoạn mới.

tong ket cong tac 520182

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định: Các dân tộc ở Việt Nam là bộ sách có quy mô lớn nhất trong ngành Dân tộc học Việt Nam từ trước đến nay. Với lập luận chặt chẽ và sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể tác giả, bộ sách góp phần cho thấy cái nhìn toàn cảnh về truyền thống, những vấn đề căn cốt về sự hình thành, tồn tại và biến đổi của các tộc người Việt Nam trong lịch sử phát triển của mình. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và tập thể biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp hiệu quả với Viện Dân tộc học trong việc biên soạn, xuất bản bộ sách; mong muốn giữa hai cơ quan tiếp tục có sự hợp tác trong những công trình tiếp theo.

tong ket cong tac 520183

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Với trách nhiệm là người tổ chức khoa học và Chủ biên của bộ sách, PGS.TS. Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chia sẻ những khó khăn, thách thức mà tập thể tác giả phải trải qua trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản bộ sách; đồng thời chỉ ra những đóng góp cơ bản, những hạn chế do điều kiện, bối cảnh thực hiện bộ sách để các công trình tiếp theo kế thừa, bổ sung và khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Với giá trị to lớn về mặt thông tin, tổng hợp và tổng kết, bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam góp phần khái quát tình hình nghiên cứu; xem xét sự phát triển và biến đổi về kinh tế - xã hội của các tộc người; xác định những vấn đề đã, đang và sẽ đặt ra về phát triển đối với các tộc người ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Qua đó, công trình góp phần nâng cao nhận thức vấn đề tộc người ở nước ta trong khoảng gần 30 năm, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách dân tộc của Việt Nam trong giai đoạn mới, tăng cường hợp tác giữa Viện Dân tộc học với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đào tạo và công tác về vấn đề dân tộc…

tong ket cong tac 520184

PGS.TS. Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ biên bộ sách phát biểu

Nhân dịp này, để bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng, phối hợp hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của Viện Dân tộc học và tập thể tác giả bộ sách, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập đã thay mặt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho lãnh đạoViện Dân tộc học và chủ biên bộ sách, đồng thời trân trọng đề nghị Viện Dân tộc học và các nhà khoa học tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc biên soạn, xuất bản nhiều đề tài sách có giá trị lý luận và thực tiễn về vấn đề dân tộc, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới.

tong ket cong tac 520185

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, các nhà khoa học Viện Dân tộc học

Phạm Hương