Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Hội thảo khoa học quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Hội thảo khoa học quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Ngày 15-5-2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo: các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ủy ban Kiểm tra một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

hoithao16520181

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh: “Qua gần 4 năm triển khai, Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng, đồng thời cũng là căn cứ quan trọng, hữu hiệu để cấp ủy các cấp đối chiếu, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số điểm hạn chế trong việc tổ chức và thực hiện. Hội thảo quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm lấy ý kiến các đại biểu góp ý, sửa đổi, bổ sung vào Quy định số 263-QĐ/TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm”.

hoithao16520182

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu chào mừng Hội thảo.

Nhất trí với đánh giá nêu trong Báo cáo đề dẫn Hội thảo, các đại biểu thống nhất nhận định, việc áp dụng các hình thức kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng vi phạm từ khi có Quy định số 263-QĐ/TW được rõ hơn về nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; quá trình xem xét và xử lý kỷ luật tổ chức đảng ngày càng bảo đảm “công minh, chính xác, kịp thời”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như là: hình thức kỷ luật chưa tương xứng với thực tế vi phạm, thời hiệu kỷ luật đối với tổ chức đảng chưa hợp lý, chế tài xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng chưa thực sự rõ ràng và chặt chẽ, một số quy định còn khó hiểu về nghĩa dẫn đến việc thi hành kỷ luật không được thống nhất, cụ thể…

hoithao16520183

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Bằng tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể:

Thứ nhất, cần làm rõ đối tượng áp dụng của Quy định số 263-QĐ/TW là “thường trực cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên”.

Thứ hai, cần quy định thời hiệu xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm vì thực tế, có những vi phạm của tổ chức đảng xảy ra đã rất lâu nhưng do điều kiện, hoàn cảnh thay đổi mà vấn đề đó trong hiện tại không được coi là vi phạm, hoặc nếu xử lý kỷ luật thì không còn tính giáo dục hay khắc phục hậu quả.

Thứ ba, cần quy định rõ hiệu lực của quyết định kỷ luật tổ chức đảng và trách nhiệm của thành viên.

Thứ tư, cần định lượng hóa quy định để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất và chính xác công tác kiểm tra, xử lý vi phạm kỷ luật.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều ý kiến đóng góp thiết thực khác nhằm hoàn thiện Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hạn chế các bất cập xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện.

hoithao16520184

Đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Giải đáp băn khoăn về thời hiệu xử lý kỷ luật, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng: “Việc xử lý kỷ luật có tính quá khứ và hiện tại tiếp nối nhau. Nhiều trường hợp xử lý cán bộ vừa qua gây băn khoăn như việc người đó nghỉ rồi, “có chức đâu mà cách”. Nhưng với Đảng, hình ảnh, tính biểu tượng, biểu trưng, uy tín là những vấn đề quan trọng, không phụ thuộc vào thời điểm hiện tại hay quá khứ. Đó là những thứ phải giữ gìn. Vậy nên việc cách chức đảng viên với những chức vụ đã đảm nhận cách đây thậm chí cả 10 năm vẫn có tác dụng lớn đối với việc nhắc nhở, răn đe, giáo dục, củng cố uy tín của Đảng”.

hoithao16520185

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo.

Kết luận hội thảo, đồng chí Tô Quang Thu đánh giá cao các tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhận định: “Như Bác Hồ đã nói, 9/10 khuyết điểm của chúng ta là do công tác kiểm tra. Càng thực hiện các quy định về kiểm tra đảng thì càng khẳng định đó là chân lý, rõ ràng, rành mạch. Vậy nên, việc sửa đổi Quy định số 263-QĐ/TW là yêu cầu do thực tiễn đặt ra để định lượng rõ ràng, lượng hóa cụ thể, chặt chẽ các tình huống phát sinh”.