Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình địa - chính trị thế giới

Giáo trình địa - chính trị thế giới

giao trinh dia chinh triTác giả: PGS.TS. Phạm Thành Dung (Chủ biên)

Số trang: 220 trang

Giá tiền: 46.000 đồng

Xuất bản: Tháng 04-2018

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về địa - chính trị thế giới, tư duy chính trị thế giới, tư duy chính trị quốc tế và tầm nhìn chiến lược về những vấn đề chính trị đang diễn ra trong khu vực và trên toàn thế giới phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên. Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử tư tưởng địa - chính trị và quá trình phát triển của hệ thống địa – chính trị thế giới;

Chương 2: Địa - chính trị châu Á;

Chương 3: Địa - chính trị châu Âu;

Chương 4: Địa - chính trị châu Phi và Trung Đông;

Chương 5: Địa - chính trị châu Mỹ;

Chương 6: Địa - chính trị biển.