Trang chủ Văn hóa, xã hội Người Hoa ở Việt Nam và Đông Nam Á: hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay

Người Hoa ở Việt Nam và Đông Nam Á: hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay

nguoihoa1462018Tác giả: Châu Thị Hải

Số trang: 430 trang

Giá tiền: 102.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Cuốn sách gồm 5 chương, trình bày một cách khái quát các vấn đề liên quan đến tên gọi, khái niệm và quá trình hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á; lịch sử, hiện trạng và xu hướng phát triển của các loại hình liên kết truyền thống của người Hoa; các quan hệ của người Hoa với cộng đồng cư dân bản địa; vai trò và vị trí kinh tế của người Hoa ở các nước Đông Nam Á; người Hoa với xu thế liên kết khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cuốn sách là nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc khi tìm hiểu về người Hoa xưa kia và vị thế của họ hôm nay ở khu vực Đông Nam Á.