Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 15-6-2018, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức tiếp nhận cuốn sách Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân của GS. TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 5, năm 2018.

Dự buổi tiếp nhận cuốn sách, về phía Văn phòng Chủ tịch nước có các đồng chí: Đào Việt Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước; Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí Trợ lý, Thư ký của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Văn phòng Chủ tịch nước.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Nhà xuất bản tại Hà Nội.

trao-tang-sach-tran-dai-quang-1

Quang cảnh buổi tiếp nhận sách

Phát biểu tại buổi trao tặng sách, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vui mừng và xúc động được đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin cậy, tín nhiệm và được Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp, giúp đỡ trong việc tổ chức bản thảo, biên tập và xuất bản cuốn sách Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân của đồng chí Chủ tịch nước.

trao-tang-sach-tran-dai-quang-2

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng trao tặng cuốn sách Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân cho đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cuốn sách gồm 107 bài diễn văn, bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Nội dung cuốn sách thể hiện tâm huyết, trí tuệ và những đóng góp của đồng chí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, các nhiệm vụ và quyền hạn hiến định về xây dựng bộ máy nhà nước, tổ chức và hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước, về các mặt hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp và các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong phạm vi, trách nhiệm của mình, Nhà xuất bản đã tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách bảo đảm đúng chất lượng nội dung, hình thức trình bày nghiêm túc, trang trọng.

trao-tang-sach-tran-dai-quang-3

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam trao tặng hoa cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tại buổi tiếp nhận sách, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp hiệu quả với Văn phòng Chủ tịch nước trong việc biên tập, xuất bản cuốn sách, đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các cán bộ tham gia biên tập, xuất bản cuốn sách. Việc xuất bản cuốn sách góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có tư liệu phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… của Đảng và Nhà nước ta.

trao-tang-sach-tran-dai-quang-4

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thu Hằng