Trang chủ Các ấn phẩm khác Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

 Năm 2002, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách Chương trình sơ cấp lý luận chính trị gồm 5 cuốn (5 học phần). Nội dung của bộ sách được biên soạn ngắn gọn và bảo đảm hệ thống lý luận cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với đối tượng cán bộ cơ sở. Bộ sách được làm tài liệu học tập và giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã và đã đạt được những kết quả tốt, được các học viên đánh giá cao.

         Để đáp ứng phong trào học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, phục vụ kế hoạch mở lớp của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, các lớp học chính trị sơ cấp của Trường chính trị các tỉnh, thành phố trong cả nước; Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉnh lý, sửa chữa, bổ sung, biên soạn lại cuốn sách trên theo tinh thần tư tưởng, quan điểm của các nghị quyết mới nhất của Đảng, nhất là những văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Ở lần tái bản này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia gộp 5 học phần in riêng trước đây và lấy tên chung là Chương trình sơ cấp lý luận chính trị nhằm thuận tiện cho việc nghiên cứu, bảo đảm tính hệ thống và lôgíc chặt chẽ.

         Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích, nâng cao hiệu quả học tập, vận dụng lý luận chính trị vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên. Sách gồm 588 trang, giá bán 65.000 đồng./.

MAI LAN


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

1. Những điều cần biết trong sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư,  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Tác giả: TS. Vũ Hồng Anh

3. Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân, Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, PGS.TS. Bùi Đình Phong (Đồng chủ biên)

4. Nhân tài với tương lai đất nước, Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng (Sưu tầm, biên soạn)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức,  Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Minh Phương, TS. Hà Quang Ngọc

6. Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Sách chuyên khảo),  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

7. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

8. Xây dựng chính sách nha ở cho hộ thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Đính, TS. Hồ Kỳ Minh (Đồng chủ biên)

9. Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 23/2013/NĐ-CP, Tác giả: Chính phủ

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân dân) , Tác giả: Báo Nhân dân

11. Nhà trí thức yêu nước Phùng Văn Cung với cách mạng miền Nam (Kỷ yếu hội thảo khoa học) , Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long, Học viện CT-HCQGHCM, BTWMTTQ Việt Nam

12. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai - Lý luận và thực tiễn,  Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên)

13. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng,  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

14. V.I. Lênin Tuyển tập - Tập IV, ( Tiếng Lào ),  Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM

15. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

16. Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu, Tác giả: TS. Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên)

17. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

18. Đào Tấn Ngoạn - Kôn Meo - A Ma Lộc - Từ quê lúa Tuy Hoà đến đại ngàn Trường Sơn, Tác giả: TS. Đào Nhật Kim, ThS. Phan Thanh Bình - (Tổ chức biên soạn)

19. Tài liệu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, (Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5), Tác giả: Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

20. Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  (Từ ngày2-1-2013 đến ngày 30-4-2013) Tác giả: Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

21. Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiến pháp ở một số nước trên thế giới, Tác giả: Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

22. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4

1. Phát hiện và sử dụng nhân tài (Sách tham khảo), Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân

2. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tác giả: Quốc hội

3. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

4. Địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước, GS,TS. Phan Trung Lý (Chủ biên)
PGS,TS. Lê Huy Trọng - ThS. Đặng Văn Hải (Đồng chủ biên)

5. Luật trọng tài thương mại, Tác giả: Quốc hội

6. Luật kế toán, Tác giả: Quốc hội

7. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, Tác giả: Quốc hội

8. Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông - đặc điểm và giá trị lịch sử, Tác giả: TS. Bùi Huy Du

9. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành), Tác giả: Chính phủ

10. Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội), Tác giả: ), Tác giả: Quốc hội

11. Giáo trình tội phạm học
(Dùng cho học viên cao học và sinh viên các trường đại học khối ngành luật), Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên

12. Tâm lý học phát triển giai đoạn thanh niên - tuổi già, Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đồng

13. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004  (Sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009), Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

14. Khu Di tích lịch sử Tân Trào, Tác giả: Ngô Quân Lập

15. Lê Văn Lương - trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Tác giả: Tập thể TG

16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

18. Luật phòng cháy và chữa cháy, Tác giả: Quốc hội

19. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2007- 2008 ), Tác giả: Quốc hội

20. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền ( 1962 - 2010 )

21. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ) , Tác giả: Bộ GD – ĐT

22. Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Hà Thị Thanh Bình


so-huu-tu-nhan

Tác giả: PGS, TS. Lương Minh Cư - ThS. Vũ Văn Thư

Số trang: 272 trang

Giá tiền: 46.000đ

Nước ta sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước vừa qua không thể không kể đến sự đóng góp rất hiệu quả của kinh tế tư nhân. Tuy vậy, tiềm lực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay vẫn chưa được khai thác đầy đủ, còn nhiều hạn chế, yếu kém do nhiều nguyên nhân. Từ thực tế đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay, một số nhận thức về lý luận và thực tiễn. Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài nhánh KX.01.04.01, thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước: “Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân và các loại hình kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Với những nội dung được trình bày trong cuốn sách, tác giả đã góp phần làm rõ thêm nhận thức chung về sở hữu và sở hữu tư nhân, trên cơ sở đó đi đến khẳng định việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức sở hữu, các loại hình kinh tế là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; đồng thời làm rõ bản chất, vai trò, vị trí của vấn đề sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân cũng như nguồn gốc hình thành và những đặc điểm cơ bản của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và ở Việt Nam nói riêng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới hiện nay ở Việt Nam; trên cơ sở đó nhận thức rõ hơn quy luật vận động, xu thế phát triển của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân thời điểm hiện tại và tương lai…

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới và Việt Nam;

Phần thứ hai: Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu tham khảo góp phần gợi ra những vấn đề cùng suy ngẫm về sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.


Tran-Hung-dao


Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Số trang: 448 trang

Giá tiền: 78.000đ

Năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 750 năm Thiền Trường – Nam Định (1262-2012), nơi phát tích của vương triều Trần nổi tiếng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản lần thứ ba cuốn sách Trần Hưng Đạo – Nhà quân sự thiên tài do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn.

Cuốn sách giúp chúng ta hiểu sâu thêm về thời kỳ lịch sử mà hào khí Đông A thời nhà Trần mãi còn lưu truyền tới ngày nay. Trong hào khí Đông A của buổi phục hưng, nước Đại Việt nhỏ bé chỉ chừng năm triệu dân đã đương đầu thắng lợi trước những cuộc xâm lăng quy mô lớn của đế chế Nguyên – Mông đến từ phương Bắc, lập nên những chiến công hiển hách, giữ vững nền độc lập dân tộc. Nếu như Lý Thường Kiệt là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Tống kiên cường, thì Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) là biểu tượng của Đại Việt nhà Trần trong ba lần kháng chiến thần thánh chống giặc Nguyên – Mông hung bạo, góp phần làm cho nhà Trần hưng thịnh và tồn tại được 175 năm.

Trần Quốc Tuấn sinh ra trong dòng họ quý tộc tôn thất ở phủ Thiên Trường – Nam Định vốn xuất thân từ tập đoàn đánh cá hùng mạnh ở cuối sông Hồng ven biển Đông, ông mang trong mình dòng máu thượng võ của cha ông, rất giỏi nghề sông nước và thạo thủy chiến. Từ thuở nhỏ ông đã có tướng mạo phi thường, thông minh hơn người, được rèn đúc kỹ càng, ai cũng khen ông là bậc kỳ tài, ngày sau ắt kinh bang tế thế. Lớn lên, Trần Quốc Tuấn, càng thông minh xuất chúng, đọc rộng biết nhiều, văn võ song toàn.

Trong sự nghiệp hiển hách của nhà Trần, Trần Quốc Tuấn có vai trò đặc biệt quan trọng. Ông là người có đạo đức tiêu biểu của một vị chủ tướng, luôn nêu tấm gương sáng ngời về lòng trung nghĩa, tinh thần biết dựa vào sức mạnh của dân trong cả nước, biết gạt bỏ hiềm khích riêng tư, luôn lấy đại nghĩa làm trọng để đoàn kết tôn thất, triều đình và tướng lĩnh, nêu cao tinh thần "quyết chiến" không sợ kẻ thù hung bạo. Đó là cội nguồn của thắng lợi.

Cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên – Mông, với những chiến công vĩ đại của dân tộc ta hồi thế kỷ XIII. Khi quân Nguyên – Mông xâm lược nước ta lần đầu năm 1258, ông được cử chỉ huy các tướng giữ biên thùy phía Bắc. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288), ông được cử làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân đánh giặc. Ở cương vị này, ông  vừa là nhà chiến lược hoạch định đường lối tiến hành chiến tranh giữ nước, vừa là người trực tiếp tổ chức thực hiện cuộc kháng chiến chống xâm lược, giành thắng lợi lừng lẫy. Với tài năng chính trị và quân sự kiệt xuất, với tấm lòng tận trung với nước, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với quân dân và triều đình nhà Trần bảo vệ vững chắc độc lập, đưa nước Đại Việt đạt đến đỉnh cao của nền thịnh trị thời phong kiến và có uy tín lớn trong vùng. Công lao to lớn này đã đưa Trần Quốc Tuấn lên hàng một thiên tài kiệt xuất, một anh hùng dân tộc vĩ đại.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Nước Đại Việt và Vương triều Trần thế kỷ XIII

Chương II: Quê hương, gia đình, thân thế và nhân cách Trần Hưng Đạo

Chương III: Trần Hưng Đạo trong ba lần kháng chiến chống Nguyên – Mông

Chương IV: Nghệ thuật quân sự Trần Hưng Đạo

Chương V: Lý luận, tư tưởng quân sự Trần Hưng Đạo


chu-tich-HCM

Tác giả: Đặng Quang Huy (Biên soạn)

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Những câu chuyện về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và biên niên hoạt động của Người với Trung Quốc từ năm 1954 đến năm 1969 được tuyển chọn vào cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc sẽ giúp bạn đọc có một cái nhìn hệ thống về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan hệ Việt – Trung trong thời kỳ này.

Lịch sử ngoại giao Việt Nam đã ghi lại biết bao sự tích kỳ thú như huyền thoại, thể hiện sáng ngời chí khí độc lập tự cường, sách lược linh hoạt, trí tuệ uyên bác của ông cha ta. Tư tưởng và hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh sự kết hợp của nhân loại với học thuyết Mác – Lênin, đưa nền ngoại giao Việt Nam lên những tầm cao mới.

Riêng đối với nước láng giềng Trung Quốc, từ năm 1954 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cuộc viếng thăm chính thức, nhiều cuộc hội đàm, trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, khi thì ở Bắc Kinh, khi thì ở Hà Nội. Các cuộc hội đàm, trao đổi thường xuyên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề quốc tế đã phần nào giải quyết những vướng mắc, tăng cường tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt – Trung và tạo nên sự tin tưởng vào lập trường nhất quán của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Thành công trong quan hệ hữu nghị với Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em, tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước, đồng thời đã thể hiện sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác ngoại giao.

Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những hoạt động thực tiễn của Người với Trung Quốc giai đoạn 1954-1969 là nguồn tư liệu quý về tư tưởng và kinh nghiệm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, quan hệ với Trung Quốc nói riêng. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về mối quan hệ gắn bó, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân Trung Quốc dành cho Việt nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là di sản vô giá, là nền tảng để xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển vững chắc với phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", góp phần vào hòa bình, thịnh vượng của thế giới.


hoi-dap-ve-luat


Tác giả: ThS. Trần Thu Hòa, LG. Lương Hồng Quang

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm được những nội dung cơ bản của Luật trọng tài thương mại và các văn bản có liên quan, từ đó khai thác tốt hơn những ưu thế mà phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài mang lại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi – đáp về Luật trọng tài thương mại năm 2010. Cuốn sách gồm 106 câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin, giải thích các quy định của Luật trọng tài thương mại và các văn bản pháp luật liên quan.

Cuốn sách gồm 5 phần đề cập các vấn đề: Những vấn đề chung về trọng tài và trọng tài thương mại; Tiêu chuẩn trọng tài viên; cơ cấu, tổ chức, thành lập và hoạt động của trung tâm trọng tài Việt Nam; Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Quy định về tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài; Quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài; Hiệu lực và thi hành phán quyết trọng tài.

Ngoài ra phần cuối cuốn sách còn có phần Phụ lục gồm các vấn đề: Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Biểu phí trọng tài của một số Trung tâm trọng tài ở Việt Nam và quy định về pháp luật trọng tài của một số nước trên thế giới.


Xuat ban bo sach LS Khang chien2

Một cuộc đụng đầu không cân sức - đó là suy nghĩ, đánh giá có thể nói là của cả thế giới khi theo dõi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ. Sự không cân sức ấy dường như là điều hiển nhiên bởi một bên là cường quốc số 1 thế giới đã huy động tối đa sức mạnh quân sự tham chiến, cùng một quá khứ “đáng nể”: tham gia 8 cuộc chiến tranh lớn và chưa lần nào bại trận; còn một bên là đất nước Việt Nam nhỏ bé về địa lý, nghèo về kinh tế và lạc hậu về phương tiện chiến tranh, lại bị tàn phá trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chưa kịp phục hồi.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc chiến tranh ấy lại khiến cả thế giới “sửng sốt” khi “người tý hon” đã đánh bại hoàn toàn “gã khổng lồ” to xác. Ngay cả giới cầm quyền Mỹ cũng không thể tưởng tượng ra nổi thất bại thảm hại này. Không chỉ những người trong cuộc, cả thế giới “đổ xô” đi tìm nguyên nhân, bí quyết giành thắng lợi của đất nước nhỏ bé mà anh hùng ấy.

Ở Việt Nam, ngay sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, việc tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện, với nhiều công trình, bài viết được công bố.

 Trong hai năm 1990, 1991, Nhà xuất bản Sự thật (tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật) đã xuất bản lần đầu bộ Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) gồm 2 tập. Trên cơ sở đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng, một bộ sách mới với quy mô lớn hơn, nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ hơn, xứng đáng hơn với tầm vóc của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, đã được Viện Lịch sử quân sự Việt Nam triển khai nghiên cứu, biên soạn, với sự góp ý, cung cấp tư liệu của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội qua các thời kỳ chiến tranh, cùng sự đóng góp trí tuệ của nhiều nhà khoa học, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật lần lượt công bố từ năm 1996 đến năm 2012, gồm 9 tập:

Tập I: Nguyên nhân chiến tranh

Tập II: Chuyển chiến lược

Tập III: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt

Tập IV: Cuộc đụng đầu lịch sử

Tập V: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968

Tập VI: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương

Tập VII: Thắng lợi quyết định

Tập VIII: Toàn thắng

Tập IX: Nguyên nhân thắng lợi, bài học lịch sử

Có thể nói, đây là một bộ sách hết sức có giá trị, đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc. Dù tái hiện lịch sử một cuộc chiến tranh lớn một cách đầy đủ từ mọi chiều cạnh là không hề đơn giản, nhưng với tinh thần tôn trọng sự thật và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, tập thể các tác giả đã phản ánh tương đối toàn diện, sâu sắc toàn bộ cuộc kháng chiến, đồng thời làm nổi bật một số sự kiện trọng yếu, đánh giá những ưu, nhược điểm chính, phân tích làm rõ nguồn gốc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, những thành công, cũng như chưa thành công qua từng giai đoạn của cuộc chiến nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và có cái nhìn đúng đắn, khoa học về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập của đông đảo bạn đọc trong cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản lần thứ hai bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). So với lần xuất bản trước, trong lần xuất bản này các tác giả đã sửa chữa, hiệu chỉnh một số sự kiện, nhân vật, bảo đảm sự chính xác, khách quan của lịch sử.

Giao Linh


Quan diem cua chu nghia M LN ve NN

Tác giả: Trần Ngọc Liêu

Số trang: 272

Giá tiền: 46.000đ

Bối cảnh đời sống thực tiễn trong nước và thế giới hiện nay có nhiều thay đổi to lớn, khiến người ta phải tư duy lại về nhiều vấn đề mà trước đây tưởng chừng đã trở thành chân lý hiển nhiên. Với bản lĩnh và tầm trí tuệ của mình, Đảng và dân tộc ta vẫn kiên định con đường đã lựa chọn - con đường cách mạng vô sản, hướng tới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sự lựa chọn đó là đúng đắn, song đồng thời cũng đặt ra trước Đảng và dân tộc ta những vấn đề lý luận vô vùng khó khăn, trong đó vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trọng điểm.

Lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất hiện sau so với nhiều nước trên thế giới, song lại là mô hình nhà nước pháp quyền trong chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ ở một trình độ phát triển cao hơn so với chế độ tư bản chủ nghĩa. Vì thế, chúng ta đồng thời vừa phải nghiên cứu mô hình lý luận và thực tiễn của những nhà nước được gọi là nhà nước pháp quyền hiện tồn khi mà bản thân nó cũng chưa ở vào trạng thái chín muồi, vừa phải nghiên cứu và xây dựng tương lai của nó. Việc giải quyết nhiệm vụ kép này đòi hỏi nhiều điều kiện và vì thế, chắc chắn chưa thể hoàn thành trong tương lai gần.

Một vấn đề quan trọng đặc biệt, phải làm ngay, đó là cần làm sáng rõ và khẳng định quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là cơ sở lý luận và phương pháp luận để xác định và giải quyết một số vấn đề đặt ra trong việc nhận thức và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách chuyên khảo Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của TS. Trần Ngọc Liêu.

Cuốn sách đã khái quát và làm rõ giá trị lý luận, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước; nghiên cứu các quan niệm tiêu biểu về nhà nước pháp quyền trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó xây dựng nhận thức lý luận về bản chất nhà nước pháp quyền; đề xuất một số phương hướng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đào Nga My


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l