Trang chủ Văn kiện

Văn kiện

CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập

alt

Thực hiện Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 12-10-1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Hội đồng xuất bản Toàn tập Văn kiện Đảng; Quyết định số 25-QĐ/TW ngày 3-2-1997 của Bộ Chính trị về việc xuất bản công khai bộ Toàn tập Văn kiện Đảng,...

Đọc thêm...

 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X).

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên có tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X) một cách có hệ thống, góp phần xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X).

Đọc thêm...

 

Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Đầu tháng 1-2011, theo Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Theo kế hoạch của Trung ương, từ tháng 5-2010 trở đi, các cấp bộ Đảng sẽ tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đọc thêm...

 

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XII

Nội dung cuốn sách gồm tập hợp năm nghị quyết được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ năm và bảy báo cáo. Các nghị quyết tập trung vào năm vấn đề lớn: Điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 6