cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

dieu le mat tran tqt3Số trang: 63 trang

Giá tiền: 10.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách giới thiệu toàn bộ nội dung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đọc thêm...

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

nang cao nang luc 133Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu – PGS.TS. Trương Ngọc Nam (Đồng chủ biên)

Số trang: 432 trang - Giá tiền: 84.000đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách tập trung trình bày những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về Đảng Cộng sản,...

Đọc thêm...

 

Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

tai lieu hoc  tap 132Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 116 trang - Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách là tài liệu giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Khóa XII.

Đọc thêm...

 

Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020

tai lieu tuyen truyen 2412Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 112 trang - Giá tiền: 26.000đ

Xuất bản: Tháng 1-2017

Nội dung cuốn sách chỉ rõ những kết quả, những hạn chế, yếu kém trên những lĩnh vực quan trọng...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 75