Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

van de xay dung 133Tác giả: Bộ Quốc phòng – Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 288 trang - Giá tiền: 47.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo...

Đọc thêm...

 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

xay dung dang121.jpgTác giả: Nguyễn Phú Trọng

Số trang: 212 trang

Cuốn sách tuyển chọn 10 bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay về công tác xây dựng Đảng,...

Đọc thêm...

 

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

dieu le mat tran tqt3Số trang: 63 trang

Giá tiền: 10.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách giới thiệu toàn bộ nội dung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đọc thêm...

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

nang cao nang luc 133Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu – PGS.TS. Trương Ngọc Nam (Đồng chủ biên)

Số trang: 432 trang - Giá tiền: 84.000đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách tập trung trình bày những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về Đảng Cộng sản,...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 76