cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam

xay dung nha nuoc 0602Tác giả: TS. Hoàng Thị Hạnh

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách tiếp cận vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng mới...

Đọc thêm...

 

Hỏi và đáp về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

hoi va dap ve duong loi 0601Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hường (Chủ biên)

Số trang: 396 trang

Giá tiền: 61.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội vừa tồn tại độc lập với nhau, vừa tác động qua lại, thống nhất với nhau và những chính sách...

Đọc thêm...

 

Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay

thuc hien nguyen tac 2312Tác giả: TS. Trần Thị Hương

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 46.000 đồng

Xuất bản: Tháng 11-2016

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân...

Đọc thêm...

 

Vấn đề minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Van de minh bach512Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên)

Số trang: 320 trang

Giá tiền: 69.000 đồng

Xuất bản: Tháng 11-2016

Minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng là hoạt động nhằm bảo đảm tính dân chủ...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 75