Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam

Ptrien kte tap the30 nam doi moiTác giả: Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Số trang: 332 trang

Xuất bản: Tháng 7-2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới trên cơ sở khảo nghiệm về thực tiễn và đổi mới tư duy lý luận.

Đọc thêm...

 

Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

phat huy vai tro GD-DT voi pt nhan lucTác giả: TS. Lương Công Lý, TS. Nguyễn Thị Vân, TS. Nguyễn Thị Kim Phượng
Số trang: 284 trang - Giá tiền: 70.000 đồng
Xuất bản: Quý II-2016

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc.

Đọc thêm...

 

Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp

Mot so van de ly luan thuc tien 30 namban Noi chinh TWTác giả: Ban Nội chính Trung ương
Số trang: 156 trang - Giá bán: 34.000 đồng
Xuất bản: tháng 7-2016

Cuốn sách góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đọc thêm...

 

Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay

Ve CMVN trong thoi dai ngay nayTác giả: GS. Nguyễn Đức Bình

Số trang: 1.132 trang

Xuất bản: Tháng 8-2016

Những nội dung trong cuốn sách đề cập đến con đường cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 73