Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

tai lieu hoc  tap 132Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 116 trang - Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách là tài liệu giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Khóa XII.

Đọc thêm...

 

Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020

tai lieu tuyen truyen 2412Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 112 trang - Giá tiền: 26.000đ

Xuất bản: Tháng 1-2017

Nội dung cuốn sách chỉ rõ những kết quả, những hạn chế, yếu kém trên những lĩnh vực quan trọng...

Đọc thêm...

 

Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam

xay dung nha nuoc 0602Tác giả: TS. Hoàng Thị Hạnh

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách tiếp cận vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng mới...

Đọc thêm...

 

Hỏi và đáp về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

hoi va dap ve duong loi 0601Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hường (Chủ biên)

Số trang: 396 trang

Giá tiền: 61.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội vừa tồn tại độc lập với nhau, vừa tác động qua lại, thống nhất với nhau và những chính sách...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 76