cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới

Cuốn sách là sự chắt lọc những kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp nhà nước KX.10.04 “Vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và hội nhập kinh tế quốc tế”...

Sách gồm 271 trang, 38.000đ.

Đọc thêm...

 

Sổ tay đảng viên

Sổ tay bao gồm những nội dung cần thiết, cơ bản và quan trọng nhất mà mỗi đảng viên cần biết và thực hiện, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần thứ hai: Trích Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn thực hiện quy định; Phần thứ ba: Phương hướng, một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới.

Đọc thêm...

 

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Cuốn sách Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do Viện Xây dựng Đảng là cơ quan chủ trì. Cuốn sách đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản...

Sách gồm 236 trang, giá 32.000đ.

Đọc thêm...

 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Cuốn sách do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyển chọn và biên soạn, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Phần thứ hai:Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Phần thứ ba: Các bài viết, bài nói của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 71 trong tổng số 75