Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu của tác giả Nguyễn Văn Chi - một người rất tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng - để xuất bản thành cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Đọc thêm...

 

Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020

 Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.10-02 “Các quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta giai đoạn 2005-2020” do PGS.TS. Trần Đình Hoan, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm đề tài với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.

Sách gồm 282 trang, giá 33.000đ.

Đọc thêm...

 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân - Lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS.VS. Nguyễn Duy Quý làm chủ nhiệm.

Số trang: 373 trang

Giá bán: 42.000đ

Trong tiến trình đổi mới toàn diện đất nước đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta rất chú trọng việc cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện mới. Việc nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, do vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đọc thêm...

 

Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng

     Để góp phần giúp các chi bộ nắm được chủ trương, đường lối của Đảng và những nội dung của việc xây dựng, tổ chức, hoạt động, củng cố chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng do TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản làm chủ biên.

      Sách gồm 398 trang, giá bán: 66.000đ

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 71 trong tổng số 74