chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới

     Để tổng kết công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn quá trình đổi mới hệ thống chính trị của nước ta từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới do Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý làm chủ biên. Đây là công trình tổng kết, đánh giá hiện trạng, những thành tựu và hạn chế của hệ thống chính trị nước ta hơn 20 năm qua. Đồng thời, dự báo xu hướng vận động, phát triển của hệ thống chính trị nước ta trong những thập niên tới và các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong tình hình mới.

     Sách gồm 218 trang, giá bán 26.000 đồng

Đọc thêm...

 

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 Tác giả: Lê Mậu Hãn.

Số trang: 147 trang

Giá bán: 18.000đ

Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi cương lĩnh của Đảng là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Các cương lĩnh cách mạng xác định các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chính trị, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đọc thêm...

 

Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập II

     Tiếp theo Tập I, Tập II Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam (1.115 trang) với nội dung Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (1930 - 1945) đã được Viện Lịch sử Đảng phối hợp cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cho ra mắt bạn đọc.

Đọc thêm...

 

Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá...

 Tác giả:PGS.TS. Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng làm chủ biên.

Số trang: 574 trang

Giá bán: 51.000đ

     Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức đã vươn lên, năng động, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn của đất nước. Song, trong hoàn cảnh mới, sự tác động của cơ chế thị trường đã làm bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, công chức, có nhiều vấn đề đáng lo ngại cả về phẩm chất và năng lực. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đã bị thoái hóa về chính trị và phẩm chất, đạo đức, lợi dụng chức quyền để tham ô, lãng phí, quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, cơ hội và thực dụng. Không ít cán bộ bị giảm sút uy tín, không còn là công bộc của dân, thậm chí trù dập, ức hiếp dân. Hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác cán bộ chậm được nghiên cứu, tổng kết.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 73 trong tổng số 75