Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị

     Cuốn sách do đồng chí Nguyễn Đức Hạt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài độc lập cấp Nhà nước của Ban Tổ chức Trung ương.

    Nội dung của cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ luận cứ khoa học, thực tiễn về việc nâng cao vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong hệ thống bộ máy đảng, nhà nước và các tổ chức đoàn thể ở nước ta trong tình hình mới.

Đọc thêm...

 

Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

 Tác giả: TS. Lô Quốc Toàn

Cuốn sách là một nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 76 trong tổng số 76