Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

 Tác giả: TS. Lô Quốc Toàn

Cuốn sách là một nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 76 trong tổng số 76