cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Lưu trữ tài liệu của các cơ quan, tổ chức

luu tru tai lieuTác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương, PGS.TS. Triệu Văn Cường

Số trang: 376 trang - Giá tiền: 79.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2016

 

Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2011-2015

cac nghi quyet TW Dang-nhoTác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 920 trang

Xuất bản: Tháng 8-2016

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI...

Đọc thêm...

 

Lưu trữ tài liệu của các cơ quan, tổ chức

luu tru tai lieuTác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương, PGS.TS. Triệu Văn Cường

Số trang: 376 trang - Giá tiền: 79.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2016

Cuốn sách gồm 9 chương và 15 phụ lục, trình bày về kiến thức pháp lý và chuyên môn, nghiệp vụ về lưu trữ các loại tài liệu sản sinh phổ biến ở các cơ quan...

Đọc thêm...

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Xay dung doi ngu can bo dan vanTác giả: TS. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Xuất bản: Tháng 7-2016

Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương, trình bày một số vấn đề lý luận về dân tộc, dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 75