Trang chủ Kinh tế

Kinh tế

Quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 Đánh giá đúng về vai trò, vị trí và xây dựng được quan hệ sản xuất phù hợp sẽ góp phần quan trọng giải phóng sức sản xuất của xã hội, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển. Quan hệ sản xuất, với ba hình thức của nó là quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối luôn vận động, biến đổi không ngừng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt nhanh chóng và kịp thời để có thể đưa ra những chính sách phù hợp. Trong những năm đổi mới, cùng với việc phát triển lực lượng sản xuất, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn tôn trọng quy luật vận động của quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường.

Đọc thêm...

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập tới nay, đặc biệt là xem xét nó trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - một đề tài rất phức tạp, nóng bỏng và đang có nhiều biến động.

Sách gồm 210 trang, giá bán 26.000đ.

Đọc thêm...

 

Một số nội dung cơ bản chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể

      Để giúp bạn đọc tìm hiểu những vấn đề lý luận, thực tiễn và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: Một số nội dung cơ bản chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể do tập thể các tác giả Vụ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn.

      Sách gồm 552 trang, giá bán 62.500 đ

Đọc thêm...

 

Mũi nhọn kinh tế - Cơ sở lý luận và thực tiễn

Tác giả: Tập thể tác giả do GS.TS Đỗ Hoàng Toàn và TS. Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên.

Số trang: 284 trang

Giá bán: 29.000đ

Cuốn sách hệ thống hoá và luận giải những vấn đề lý luận chủ yếu về mũi nhọn kinh tế; phân tích vấn đề mũi nhọn kinh tế qua thực tiễn một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đồng thời, cuốn sách cũng khảo sát, đánh giá việc lựa chọn và phát triển mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội (một trung tâm lớn và tiêu biểu về kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước); từ đó, đề xuất phương pháp và quy trình xác định mũi nhọn kinh tế chung cho một chủ thể kinh tế (quốc gia/tỉnh, thành phố).

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 38 trong tổng số 39