Trang chủ Kinh tế

Kinh tế

Mũi nhọn kinh tế - Cơ sở lý luận và thực tiễn

Tác giả: Tập thể tác giả do GS.TS Đỗ Hoàng Toàn và TS. Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên.

Số trang: 284 trang

Giá bán: 29.000đ

Cuốn sách hệ thống hoá và luận giải những vấn đề lý luận chủ yếu về mũi nhọn kinh tế; phân tích vấn đề mũi nhọn kinh tế qua thực tiễn một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đồng thời, cuốn sách cũng khảo sát, đánh giá việc lựa chọn và phát triển mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội (một trung tâm lớn và tiêu biểu về kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước); từ đó, đề xuất phương pháp và quy trình xác định mũi nhọn kinh tế chung cho một chủ thể kinh tế (quốc gia/tỉnh, thành phố).

Đọc thêm...

 

Về chính sách khuyến khích đầu tư ở Việt Nam

 Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Minh Châu làm chủ biên.

Giá  bán: 30.000đ./.

Cuốn sách gồm ba nội dung cơ bản: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách khuyến khích đầu tư trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phân tích, đánh giá thực trạng chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước ta hiện nay; đề xuất một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư trong thời gian tới.

Đọc thêm...

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp...

Tác giả: TS. Vũ Trọng Lâm làm chủ biên.

Số trang: 240 trang

Giá bán: 30.000 đồng

Cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, đề ra một số quan điểm và phương hướng, các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đọc thêm...

 

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

     Cuốn sách do tập thể các tác giả Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (TS. Đinh Văn Ân là chủ biên) - những người tham gia Đề án “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trình Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương (khoá X) biên soạn.

Số trang: 174 trang

Giá bán: 17.000đ

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 39 trong tổng số 40