Trang chủ Văn hóa, xã hội

Văn hóa, xã hội

Một số vấn đề về cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay

Quá trình đổi mới do Đảng ta đề xướng và lảnh đạo thực hiện gần 25 năm qua đã đem lại những thành tựu lớn lao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Đọc thêm...

 

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xuất bản lần thứ hai)

Bệnh quan liêu là căn bệnh tồn tại trong mọi chế độ xã hội và có thế xuất hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, trong các tổ chức đảng, trong bộ máy Nhà nước, trong các tổ chức chính trị - xã hội và ở mỗi cán bộ, đảng viên. Trong lĩnh vực hoạt động nào bệnh quan liêu cũng đều là hiện tượng tiêu cực và nguy hiểm

Đọc thêm...

 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam - Tác động của những nhân tố quốc tế

Khác nhiều so với các cuộc chiến tranh thời cận, hiện đại, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kéo dài nhiều năm, lôi kéo nhiều nước trực tiếp dính líu, và đặc biệt, chịu nhiều tác động quốc tế rất rộng lớn, trong đó nổi bật nhất là tác động của các mối quan hệ giữa các nước lớn với nhau (Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ) và giữa từng nước đó với Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Nhận thức về thời đại ngày nay

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, các dân tộc phải nêu cao ý thức độc lập, tự chủ và không ngừng sáng tạo, mỗi nước phải tìm ra định hướng phát triển cho mình trên cơ sở những xu hướng vận động của thời đại

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 75 trong tổng số 82